Documente manageriale

 

Proiect de dezvoltare institutionala 2020-2025  aici

Regulament intern 2023-2024 aici

ROF 2023-2024  aici

Raportul de activitate pentru anul şcolar 2022-2023 aici

Codul de etică al Şcolii Gimnaziale ,, Ştefan cel Mare" Bistriţa  aici

 

Legislaţie

2018 - Codul de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Ordinul nr. 4831/2018 din 30 august 2018

Statutul elevului aprobat prin Ordin MENCS nr. 4742 din 10.08.2016

Ordinul MENCŞ nr. 4472/10 august 2016