EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT - SESIUNEA 2021

Centru de examen desemnat pentru desfăşurarea probei scrise din data de 14 iulie 2021, în cadrul Examenul naţional de definitivare în învăţământ , sesiunea 2021, pentru candidaţii înscrişi în judeţul Bistriţa -Năsăud, este :

Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Bistriţa

    În conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi desfăşurare a examenului pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5434/2020 , vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 (1) Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 9,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore. 

(2 ) Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7,30 -8,00, pe baza actului de identitate valabil -carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate -ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate. 

(3) Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse şi sigilate în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen. 

(4) Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria materialelor menţionate la alin. (3) sau compatibile cu acestea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei de examen, situaţie în care profesorii-asistenţi sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal. 

Repartizarea candidatilor in sălile de examen   aici  

 

 

 

 

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva CoVid-19 împreună cu Radio Romania Actualități au realizat un spot audio  destinat încurajării oamenilor la vaccinare. Spot Maria

 


Precizări privind prevenirea infectării cu coronavirus

Reguli pentru elevi și părinți

Reguli pentru persoanele care folosesc transportul în comun

   Precizări privind prevenirea infectării cu coronavirus