Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar din 14/05/2020 aici

ORDIN Nr. 4244/2020 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a
copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020 - 2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020
 Inscrierea in clasa pregatitoare se prelungeste pana la data de 7 iulie !

 

Înscrierea în învățământul primar 2020-2021

 

 

„La şcoala noastră, clasa pregătitoare oferă o predare centrată pe copil. Noi încurajăm comunicarea. Viziunea noastră este ca un triunghi echilateral: şcoală, elev, familie. Toate trebuie să aibă aceeaşi pondere. Mesajul nostru pentru părinţi este să vină cu încredere şi să îşi înscrie copiii la şcoala noastră fiindcă respectăm drepturile copilului, îi încurajăm să fie cetăţeni adevăraţi, moderni, pentru o societate deschisă şi o lume mai bună. În clasa pregătitoare nu este greu. Noi realizăm că aceşti copii au şase ani, iar noi învăţăm jucându-ne. Respectăm particularităţile de vârstă ale unui copil de şase ani. Încercăm să lucrăm şi în învăţământ tradiţional pe centre de activitate. Aplicăm la început chestionare şi vedem preponderenţa unui anumit tip de inteligenţă, iar o activitate nu trebuie să dureze mai mult de 40 de minute pentru că altfel copiii se plictisesc. Încercăm să aducem ceva nou pentru ei în fiecare zi fiindcă le plac noutăţile. Eu sunt convinsă că la Ştefan cel Mare copiii vin cu drag la şcoală în clasa pregătitoare şi în toate celelalte clase” Maria Lăcrimioara Moldovan, profesor pentru învăţământul primar

Vă aşteptăm cu drag!

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (în cazul in care copilul împlineşte 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020)
 • Aviz epidemiologic ( dovadă de vaccinare – revaccinare) de la medicul de familie și adeverință de la medicul de familie
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
 • Folie plastic     

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

 • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

A. Prima etapă: 4 - 23 martie

- de luni până vineri, între orele 8:00 - 18:00

 • 1 aprilie : afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă

B. A doua etapă: 23 - 30 aprilie

 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 • 7 mai: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă

Elevii înscriși la școala de circumscripție vor urma automat cursurile la aceasta școala. După ce au loc înscrierile la școlile la care elevii sunt arondați, pe locurile rămase libere va avea loc înscrierea copiilor care nu locuiesc în acele zone. Dacă numărul de cereri de înscriere din afara circumscripției este mai mare decât numărul locurilor rămase libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

 • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
 • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.

 

CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
 • Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu.
 • În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
 • Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (prin intermediul Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare).

Ordin nr.3277 din 17.02.02 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2019-2020 (ANEXA nr.2 la ordinul MEN nr.3181/18.02.2019) aici

PROCEDURA specifică pentru repartizarea elevilor la clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 după finalizarea procesului de înscrierii aici

 

 

ZIUA PORŢILOR DESCHISE:  2.03.2020, între orele 9-12

- Vizitarea spațiilor de învățământ ;
- Întâlnire cu elevii din clasele 0-IV;
- Discuţii cu învățătoarele ;
- Cunoaşterea mediului în care vor învăţa elevii.

 

Oferta educaţională, 2020-2021

Centrele de evaluare a dezvoltării psihosomatice

Scoala Gimnazială Ştefan cel Mare este centru de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul şcolar 2020-2021 pentru urmatoarele grădiniţe:  

GPP  Nr.3