Lista copiiilor admisi în etapa I, clasa pregătitoare 2021-2022  aici

 

Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate prin ordinul de ministru 3.473/10.03.2021

***

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021
 2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE (pentru copii care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie 2021-31 decembrie 2021)
 3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui
 4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)
 5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților
 6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021
 7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”
 8. Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare
 • Folie plastic     

 

Înscrierea în învățământul primar 2021-2022

 

 

„La şcoala noastră, clasa pregătitoare oferă o predare centrată pe copil. Noi încurajăm comunicarea. Viziunea noastră este ca un triunghi echilateral: şcoală, elev, familie. Toate trebuie să aibă aceeaşi pondere. Mesajul nostru pentru părinţi este să vină cu încredere şi să îşi înscrie copiii la şcoala noastră fiindcă respectăm drepturile copilului, îi încurajăm să fie cetăţeni adevăraţi, moderni, pentru o societate deschisă şi o lume mai bună. În clasa pregătitoare nu este greu. Noi realizăm că aceşti copii au şase ani, iar noi învăţăm jucându-ne. Respectăm particularităţile de vârstă ale unui copil de şase ani. Încercăm să lucrăm şi în învăţământ tradiţional pe centre de activitate. Aplicăm la început chestionare şi vedem preponderenţa unui anumit tip de inteligenţă, iar o activitate nu trebuie să dureze mai mult de 40 de minute pentru că altfel copiii se plictisesc. Încercăm să aducem ceva nou pentru ei în fiecare zi fiindcă le plac noutăţile. Eu sunt convinsă că la Ştefan cel Mare copiii vin cu drag la şcoală în clasa pregătitoare şi în toate celelalte clase” Maria Lăcrimioara Moldovan, profesor pentru învăţământul primar

Vă aşteptăm cu drag!

 

CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

 • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

A. Prima etapă: 29 martie - 28 aprilie

- de luni până joi, între orele 8:00 - 18:00; vineri inre orele 8:00 - 17:00

 • 20 mai : afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă

B. A doua etapă: 24 - 31 mai

 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 • 4 iunie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă

Elevii înscriși la școala de circumscripție vor urma automat cursurile la aceasta școala. După ce au loc înscrierile la școlile la care elevii sunt arondați, pe locurile rămase libere va avea loc înscrierea copiilor care nu locuiesc în acele zone. Dacă numărul de cereri de înscriere din afara circumscripției este mai mare decât numărul locurilor rămase libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

 • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
 • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Criterii specifice de departajare

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 • Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.

 

CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE?

 • Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
 • Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu.
 • În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
 • Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (prin intermediul Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare)

O noutate față de anii trecuți: Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului dispare pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021. Este necesară doar recomandarea de la grădiniță.

 

PROCEDURA specifică pentru repartizarea elevilor la clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 după finalizarea procesului de înscrierii aici