Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

Modele de subiecte gasiti pe pagina  : http://subiecte2021.edu.ro/2021/evaluarenationala/modeledesubiecte/

Calendar Simulare Evaluarea Nationala 2021:

 
29 martie - simularea la Limba si Literarura Romana
30 martie - simularea la Matematica 

31 martie - simularea la Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna)

Ordin 3449/2021-Simulare Evaluare Națională și Bacalaureat 2021 aici

 

TEL VERDE   0800816263

 

ANEXĂ

    (Anexa la Ordinul nr. 5455/31.08.2020)

 

CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020 - 2021

 

    07 - 11 iunie 2021                      Înscrierea la evaluarea naţională

    22 iunie 2021                         Limba şi literatura română - probă scrisă

    24 iunie 2021                         Matematica - probă scrisă

    25 iunie 2021                         Limba şi literatura maternă - probă scrisă

    29 iunie 2021 (până la ora 14,00)     Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

    29 iunie (ora 16,00 - ora 19,00) -    Depunerea contestaţiilor

    30 iunie (ora 8,00 - ora 12,00)

    30 - 4 iulie 2020                    Soluţionarea contestaţiilor

    4 iulie 2020                         Afişarea rezultatelor finale după  soluţionarea contestaţiilor

A fost semnat ordinul de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) din acest an școlar. Metodologia a fost actualizată în raport cu măsurile impuse de contextul pandemic COVID-19 și publicată în Monitorul Oficial.

Modificări și completări aduse metodologiei:

  • Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.
  • Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
  • Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.
  •   

 

 

 

ORDIN nr. 4.916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale clasa a VIII-a 2020(inclusiv anexa Calendar EN2020)  aici

 


ORDIN nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

ORDIN nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării


ORDIN nr. 4.248/13.05.2020 modificare ordin 4.916/2019 ref. organizare și desfășurare Evaluare Națională clasa a VIII-a 2020

Procedură nr. 26361/2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluare națională pentru  absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2020.

 

Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională pot fi găsite pe site-ul MEN: http://subiecte.edu.ro/2019/evaluarenationala/modeledesubiecte/

 

 

De asemenea, este inclusă în mod explicit în metodologie precizarea că Regulamentul (UE) 2016/679 - Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) se aplică în mod corespunzător.

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativa a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII vot fi disponibile aici.

Site dedicat: http://evaluare.edu.ro 

 

Prevederi pentru elevi aici