ORDIN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019 (atașat).
  • CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019 (atașat)
Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2018-2019 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011(atașat), aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin. Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică (atașat), valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, altele decât cele menționate la alin. (1) și (2) din OMEN 4813/29.08.2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011. Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională pot fi găsite pe site-ul MEN: http://subiecte.edu.ro/2019/evaluarenationala/modeledesubiecte/
Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativa a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
 
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.

Calendar Evaluare Natională 2019:

03-07 iunie 2019 - Inscrierea la Evaluarea Nationala
 07 iunie 2019 - Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18 iunie 2019 - Limba si literatura romana - proba scrisa
 20 iunie 2019 - Matematica - proba scrisa

25 iunie 2019 - Afisarea rezultatelor (pana la ora 12:00)
25 iunie 2019 - Depunerea contestatiilor (orele 14:00 - 19:00)
26 - 28 iunie 2018 - Rezolvarea contestatiilor
29 iunie 2018 - Afișarea rezultatelor finale dupa contestatii

 

 

  • ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019 aici
  • CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019  aici

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII vot fi disponibile aici.

Site dedicat: http://evaluare.edu.ro 

 

Prevederi pentru elevi aici