Ierarhia din scoala ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE" BISTRIȚA aici

Lista de candidați repartizați,sortați descrescător după media de admitere, ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE" BISTRIȚA din judetul BISTRITA-NASAUD  aici

După afișarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională, urmează repartizarea computerizată, care  se va face în două etape.

Prima etapă de admitere la liceu:
*2 iulie - Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către părinți și elevi, asistați de diriginți
*29 iunie–3 iulie - Introducerea datelor din fișele de înscriere în baza de date computerizată
*30 iunie–4 iulie - Candidații și părinții vor verifica fișele editate de calculator și vor corecta eventualele greșeli din baza de date
*4 iulie - Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București
*5 iulie -Centrele de admitere județene/al municipiului București vor transmite Centrului Național de Admitere baza de date
*6 iulie - Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
*9 iulie - Afișarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat. Unitățile de învățământ gimnazial vor afișa listele cu absolvenții repartizați din școlile respective și lista cu locurile neocupate
*10–13 iulie - Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații
*13 iulie - Liceele vor transmite situația locurilor rămase libere în urmă neînscrierii candidaților admiși în această etapă
*16–18 iulie - Comisia județeană de admitere va rezolva situațiile speciale apărute după etapă de repartizare computerizată

A doua etapă de admitere în liceu:
*18 iulie - Afișarea situației locurilor libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba modernă sau maternă
*3 septembrie - Candidații se vor înscrie la liceele care organizează probele de aptitudini sau probele la limba modernă sau maternă
*4–5 septembrie - Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de limba modernă sau maternă
*3–6 septembrie - Absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare își vor trimite cererile de înscriere
*7 septembrie - Vor fi repartizați absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapă anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anerioare
*7 septembrie - Transmiterea rezultatelor repartizării către Centrul Național de Admitere, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Calculul mediei de admitere în liceu in 2017 a fost modificat

"Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.
 
Calculul mediei de admitere se face astfel:
 
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
unde:
 
MA = media de admitere;
 
ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;
 
EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a"

  

  • OMENCS Nr.5077/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018 aici

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul 2017-2018 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010 . Metodologia se va aplica corespunzător cu Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2017-2018 și cu modul de calcul al mediei de admitere, care fac parte integrantă din OMENCS Nr.5077/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018.

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

 

  • Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal - vezi aici