Anul şcolar 2021-2022

Orar clasele primare:  aici

Orar clasele V-VIII  aici

Orar profesori aici

Orar cabinet logopedic aici

Orar Cabinetul  Interscolar de Asistenţă Psihopegagogică aici

Orar profesor de sprijin aici

Orar Biblioteca aici

 

Scheme orare pentru învăţământul primar aici

Scheme orare pentru învăţământul gimnazial  aici