Istoric

ISTORICUL SCOLII 

Scoala s-a înființat în 1 septembrie 1990, pe lânga Liceul cu Program Sportiv Bistrița. Din 5 noiembrie 1990 este scoala cu statut juridic propriu, sub numele de Școala generala Nr. 6 Bistrita. Din 7 ianuarie 2013 unitatea şcolară îşi schimbă denumirea în Şcoala Gimnazială ,, Ştefan cel Mare"  Bistriţa.

Misiunea/ Viziunea

VIZIUNEA ŞCOLII

Documente manageriale 2018-2019

Proiect de dezvoltare institutionala 2015-2020  aici

Regulament de ordine interioara aici

Raportul de activitate pentru anul şcolar 2017-2018 aici

Codul de etică al Şcolii Gimnaziale ,, Ştefan cel Mare" Bistriţa  aici

 

Organigrama si declaratii de avere

 

Resurse umane

La Școala Gimnazială Ștefan cel Mare lucrează o echipă de 79 persoane, astfel:

Resurse materiale

 • 1 clădire cu 28 săli de clasă;
 • laboratoare: chimie, fizică, biologie, informatică;
 • cabinete: consilier şcolar, logoped, învăţământ de sprijin;
 • 1 sală de sport;
 • biblioteca;
 • sala de festivităţi cu 100 de locuri;
 • 6 săli de clasă pentru Step by Step;
 • o sală de mese;
 • 1 sală profesorală.

Consiliu de Administratie

Componenta Consiliului de administratie al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Bistrița
An scolar 2018-2019
 1. Iacob Lucica Maricica – Director- Preşedinte CA
 2. Feldrihan Claudia – dir. Adj.
 3. Lazaric Anca – Prof.-reprezentant al cadrelor didactice
 4. Morar Horaţiu – prof. – reprezentant al cadrelor didactice
 5. Sas Maria Lia – inv. – reprezentant al cadrelor didactice
 6. Palalogos Melania –prof.– reprezentant al cadrelor didactice
 7. Trifan Vasile reprezentant al părinţilor
 8. Şirlincan Luminita – reprezentant al părinţilor
 9. Ganea Sanda - reprezentant al părinţilor
 10. Gîmbuţă Alina   – reprezentant al Consiliului Local
 11. Bălan Daiana – reprezentant al Consiliul Local
 12. Miclea Ioan –reprezentant al Consliul Local
 13. Frandeş Florin – reprezentant al Primarului

     14.  Danea Valer – reprez. al organizatiei de sindicat – cu statut de observator.