Nota MENCS Nr. 31262/31.03.2016 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare, EURO 200 aici

 

Programul EURO 200 de achiziționare a unui calculator

2018 – 2019

    Elevii cu venituri lunare sub 150 lei pe membru de familie pot beneficia de ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 euro pentru un calculator.

    Părinții sau ocrotitorii legali ai elevilor care au dreptul de a beneficia de acest ajutor vor prezenta, la secretariatul colegiului, următoarele documente doveditoare în vederea obţinerii sprijinului financiar în cadrul Programului EURO 200 de achiziționare a unui calculator:

 • Dosar cu şină;
 • cerere tip (se ridica de la secretariatul şcolii).
 • copie a certificatului de nastere sau actul de identitate al elevului.
 • declaratie pe propia raspundere (se ridica de la secretariatul şcolii). 
 • adeverinţe de VENIT BRUT în luna martie 2019, în original (pentru părinţi sau ocrotitori legali). Daca nu sunt angajaţi vor prezenta o declaraţie în acest sens întocmită la notarul public
 • Adeverinţe de elev/student pentru ceilalti frati sau surori in care sa se mentioneze daca primesc sau nu primesc bursa si cuantumul acesteia pe luna martie 2019.
 • Copie după Hotărârea de divorţ, dacă este cazul
 • Copie după actul de plasament sau tutelă sau curatelă – dacă este cazul;
 • Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei:
 • Declaraţie pe propria răspundere, prin Notariat, că nu au nici un venit
 • Cupon de pensie;
 • Cupon de şomaj;
 • Cupon de pensie de urmaş (pentru orfani);
 • Cupon de pensie alimentară, pentru copiii cu părinţi divorţaţi sau declaraţie pe propria răspundere, prin Notariat, a părintelui că nu primeşte pensie alimentară;
 • Adeverinţă de la Primăria din localitatea de domiciliu din care să rezulte dacă familia realizează alte venituri (agricole sau din privatizare);
 • Adeverinţă de la Direcţia Finanţelor Publice;
 • Ancheta socială de la Primăria din localitatea de domiciliu;

     La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.

    Solicitanții ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator sunt: unul dintre părinții elevului sau ocrotitorul legal.

Termenul de depunere a dosarului, la secretariat     1 – 21 aprilie 2019.