ORDIN 3851 din 27.05.2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021  aici

 

Clarificari aici

Hotărârea nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.294/2004 aici


Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 15 iunie 2021, inclusiv.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în raport cu bugetul alocat de Ministerul Educaţiei Naționale pentru derularea „Euro 200” în anul 2020 (aproximativ 12 milioane lei).

Afișarea  beneficiarilor  va fi pe site-ul euro200.edu.ro.

Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari se face la nivelul unităților de învățământ/universităților, iar utilizarea acestor bonuri, la orice furnizor de profil.

HOTĂRÂRE Nr. 191/2019 din 3 aprilie 2020 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 aici

Nota MENCS Nr. 31262/31.03.2016 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare, EURO 200 aici

 

Programul EURO 200 de achiziționare a unui calculator

2020 – 2021

        Părinții sau ocrotitorii legali ai elevilor care au dreptul de a beneficia de acest ajutor vor prezenta, la secretariatul colegiului, următoarele documente doveditoare în vederea obţinerii sprijinului financiar în cadrul Programului EURO 200 de achiziționare a unui calculator:

 • Dosar cu şină;
 • cerere tip (se ridica de la secretariatul şcolii).
 • copie a certificatului de nastere sau actul de identitate al elevului.
 • declaratie pe propia raspundere (se ridica de la secretariatul şcolii). 
 • adeverinţe de VENIT BRUT în luna martie 2021, în original (pentru părinţi sau ocrotitori legali). Daca nu sunt angajaţi vor prezenta o declaraţie în acest sens întocmită la notarul public
 • Adeverinţe de elev/student pentru ceilalti frati sau surori in care sa se mentioneze daca primesc sau nu primesc bursa si cuantumul acesteia pe luna martie 2021.
 • Copie după Hotărârea de divorţ, dacă este cazul
 • Copie după actul de plasament sau tutelă sau curatelă – dacă este cazul;
 • Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei:
 • Declaraţie pe propria răspundere, prin Notariat, că nu au nici un venit
 • Cupon de pensie;
 • Cupon de şomaj;
 • Cupon de pensie de urmaş (pentru orfani);
 • Cupon de pensie alimentară, pentru copiii cu părinţi divorţaţi sau declaraţie pe propria răspundere, prin Notariat, a părintelui că nu primeşte pensie alimentară;
 • Adeverinţă de la Primăria din localitatea de domiciliu din care să rezulte dacă familia realizează alte venituri (agricole sau din privatizare);
 • Adeverinţă de la Direcţia Finanţelor Publice;
 • Ancheta socială de la Primăria din localitatea de domiciliu;

     La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale.

    Solicitanții ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator sunt: unul dintre părinții elevului sau ocrotitorul legal.

Termenul de depunere a dosarului, la secretariat    2 – 15 iunie 2021.