CRITERII DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU MATERIALE ȘCOLARE

CONFORM OUG 83/2023 

AN ŞCOLAR 2023-2024

 Condiții de acordare: - se acordă elevilor care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2023, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (maxim 1500 lei)

 Important:

-       NU SE DEPUN ALTE DOCUMENTE, DOAR CEREREA COMPLETĂ ȘI CORECTĂ

-       Cererile se depun la cabinetul de biologie, la dna. informatician Marusac Simona

-       Atenție la completarea CNP-urile și adreselor, deoarece acestea vor fi folosite pentru procesarea datelor, orice greșeală duce la respingerea cererii de către sistemul informatic

-       Familiile cu mai mulți copii școlarizați în unitatea noastră depun câte o cerere pentru fiecare elev

-       Termen de depunere a cererilor: 24.10.2023

PRECIZĂRI LEGATE DE TICHETE SOCIALE aici

Model cerere aici

 

 

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

AN ŞCOLAR 2023-2024

 

Important:

-       Dosarele de bursă se depun la diriginți/învățătoare

-       Familiile cu mai mulți copii școlarizați în unitatea noastră depun câte un dosar pentru fiecare elev

-       Cererea însoțită de actele necesare se pun într-o folie de plastic în ordinea de pe cerere

-       Nu se primesc decât dosare complete

 

Vă comunicăm că până în data de  6.10.2023 se pot depune dosare în vederea obţinerii burselor.

Ordinul privind Metodologia de acordare burse aici

 

 Cerere bursă boală aici

Cerere bursă de orfan aici

Cerere bursă familie monoparentală aici

Cerere bursă plasament aici

Cerere bursă venituri mici aici