Legistaţie burse şi rechizite

Acte necesare la întocmirea dosarului:

BURSA DE PERFORMANȚĂ

- cerere tip

- copia diplomei de la etapa națională a olimpiadei sau concursului școlar național organizat de MEN locurile I, II, III.

- dovada calificării în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale - copia diplomei de la etapele naționale ale competițiilor /concursurilor cultural artistice, cu

caracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I, II, III.

- copie certificat de naștere copil/copii - copie carte de identitate părinți

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate.

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat. Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt aprobate prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare. BURSA DE MERIT

- cerere tip

- copia diplomei de la etapele județene a olimpiadei sau concursului școlar național organizate de MEN locurile I,II, III.

- copia diplomei de la etapele județene ale competițiilor /concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I, II, III.

- copie certificat de naștere copil/copii - copie carte de identitate părinți

BURSA DE STUDIU

Elevul trebuie aibă media peste 7 şi nota 10 la purtare

- adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni sau

- declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri - adeverință de venit de la Administrația Financiară

- copie certificat de naștere copil/copii - copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie depășească suma de 1263lei.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

- indemnizații de somaj - creanțe legale

- convenții civile de întreținere aflate în execuție - indemnizații cu caracter permanent

- alocații de stat pentru copii

- alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament - burse pentru elevi

- arende - chirii

 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL 1.Venit mic pe membru de familie

- cerere tip

- adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele 12 luni sau

- declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri - adeverință de venit de la Administrația Financiară

- copie certificat de naștere copil/copii - copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie depășească suma de 631,5lei. 2. Venit mic-ocazională

- cerere tip

- adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele 12 luni sau

- declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri - adeverință de venit de la Administrația Financiară

- copie certificat de naștere copil/copii - copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie depășească suma de 947,25 lei. 3. Medicale

- cerere tip

- copie certificat de naștere copil/copii - copie carte de identitate părinți

- certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

4. Orfan

- cerere tip

- copie certificat de naștere copil/copii - copie carte de identitate părinți

- copie certificat de deces a părintelui decedat

- copie certificat de căsătorie

Vă rugam să prezentaţi si actele originale.

+ Criterii generale burse aici 

+ Ordin 5576 din 07.10.2011  aici

+ Ordin 5086 din 2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat aici

+ Ordin aici

+ art 77 ROFUIP 2016 AICI

Termen de depunere acte la secretariat: 12 octombrie 2019