CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

AN ŞCOLAR 2022-2023

 

Important:

-       Dosarele de bursă se depun la diriginți/învățătoare

-       Familiile cu mai mulți copii școlarizați în unitatea noastră depun câte un dosar pentru fiecare elev

-       Cererea însoțită de actele necesare se pun într-o folie de plastic în ordinea de pe cerere

-       Nu se primesc decât dosare complete

 

Vă comunicăm că în perioada 05.09-28.09.2022 se pot depune dosare în vederea obţinerii umătoarelor tipuri de burse:

 

  1.                       I.            Bursă de studiu

 

Condiții de acordare: - se acordă elevilor din învățământul gimnazial care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie pe ultimele ultimele 3 luni, cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei), care au obţinut media generală de cel puţin 7,50 (pentru clasa a V-a: calificativul FB la toate disciplinele) în anul școlar anterior şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate în anul şcolar anterior

                                    - nu se poate cumula cu bursa de merit

Documente necesare la dosar:

-                      cerere tip (se descarcă de pe site sau se preia de la școală)

-                      copii după certificatele de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la alte unități școlare se anexează și adeverința de la școala respectivă);

-                      copie buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie al părinților

-                      adeverință de la AJPIS BN din care să rezulte cuantumul alocației de stat pe ultimele 3 luni (inclusiv alocația complementară)

-                      copii după cupoanele de pensie pe ultimele 3 luni (în cazul în care părinții sunt pensionați)

-                      adeverință cu salariul net pe ultimele 3 luni pentru membrii familiei care sunt angajați

-                      adeverință de venit de la ANAF pentru fiecare membru major al familiei care a înregistrat venituri în ultimele 3 luni

-                      copie dupa hotărârea de divorț și alte acte doveditoare ale cuantumului pensiei alimentare pe ultimele 3 luni, în cazul în care părinții sunt divorțați

-                      acte doveditoare ale oricăror altor venituri ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni (ex. ajutoare sociale, indemnizații, dividende, chirii, venituri din activități agricole, venituri din străinătate etc.)

-                      declarație notarială pentru membrii familiei care nu au înregistrat venituri în ultimele 3 luni

-                      declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că familia nu a înregistrat alte venituri în afara celor depuse la dosarul de bursă (se descarcă de pe site sau se preia de la școală)

!!!  Ultimele 3 luni: iunie-august 2022 !!!

  1.                   II.            Bursă de ajutor social

!!!  Elevii care se încadrează la mai multe categorii de bursă socială optează pentru una singură (cea care este cel mai ușor de obținut din punct de vedere al documentelor necesare) !!!

 

  1. a.      Bursa pentru elevi proveniți din familii cu venituri mici

Condiții de acordare: - elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (762 lei)

 

Documente necesare la dosar:

-                      cerere tip (se descarcă de pe site sau se preia de la școală)

-                      copii după certificatele de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la alte unități școlare se anexează și adeverința de la școala respectivă);

-                      copie buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie al părinților

-                      adeverință de la AJPIS BN din care să rezulte cuantumul alocației de stat pe ultimele 12 luni (inclusiv alocația complementară)

-                      copii după cupoanele de pensie pe ultimele 12 luni (în cazul în care părinții sunt pensionați)

-                      adeverință cu salariul net pe ultimele 12 luni pentru membrii familiei care sunt angajați

-                      adeverință de venit de la ANAF pentru fiecare membru major al familiei care a înregistrat venituri în ultimele 12 luni

-                      copie dupa hotărârea de divorț și alte acte doveditoare ale cuantumului pensiei alimentare pe ultimele 12  luni, în cazul în care părinții sunt divorțați

-                      acte doveditoare ale oricăror altor venituri ale membrilor familiei pe ultimele 12 luni (ex. ajutoare sociale, indemnizații, dividende, chirii, venituri din activități agricole, venituri din străinătate etc.)

-                      declarație notarială pentru membrii familiei care nu au înregistrat venituri în ultimele 12 luni

-                      declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că familia nu a înregistrat alte venituri în afara celor depuse la dosarul de bursă (se descarcă de pe site sau se preia de la școală)

 

!!!  Ultimele 12  luni: septembrie 2021 - august 2022 !!!

 

  1. b.      Bursa pentru elevi orfani

Documente necesare la dosar:

- copie certificat de naștere elev

- copie carte identitate părinte solicitant

- copie certificat de deces

- copie certificat de căsătorie

- copie cont IBAN

 

  1. c.       Bursa pentru elevi crescuţi de un singur părinte

Documente necesare la dosar:

- copie certificat de naștere elev

- copie carte identitate părinte solicitant

- alte documente care atestă faptul că elevul este crescut de un singur părinte

- copie cont IBAN

 

  1. d.         Bursa pentru elevi elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială (plasament)

Documente necesare la dosar:

- copie certificat de naștere elev

- copie carte identitate tutore solicitant

- copie document doveditor al instituirii măsurii de protecţie socială

- copie cont IBAN

 

  1. e.       Bursa pentru elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli

Condiții de acordare: - deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilorşi funcţiilor organismului, structurate tipologic astfel:

I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale;

II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;

III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;

V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;

VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;

VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;

VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică

(IRC), indiferent de cauză;

IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării;

X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;

XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele);

XII. boli genetice;

XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită

tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel

puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la

pct. I - XIII este luată în considerare;

 

Documente necesare la dosar:

- copie certificat de naștere elev

- copie carte identitate părinte

- certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul şcolar, respectiv certificat de încadrare în grad de handicap

- copie cont IBAN

 

 Cerere bursă boală aici

Cerere bursă de orfan aici

Cerere bursă părinte singur aici

Cerere bursă plasament aici

Cerere bursă venituri mici aici

Cerere burs[ de studiu aici

Declaratie pe proprie raspundere venituri aici

Declaratie pe proprie raspundere iulie 2022 aici

CRITERII DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU MATERIALE ȘCOLARE CONFORM OUG 133/2020

AN ŞCOLAR 2022-2023

 

Important:

-       Dosarele se depun la diriginți/învățătoare

-       Familiile cu mai mulți copii școlarizați în unitatea noastră depun câte un dosar pentru fiecare elev

-       Cererea însoțită de actele necesare se pun într-o folie de plastic în ordinea de pe cerere

-       Nu se primesc decât dosare complete

-       Termen de depunere a dosarelor: 09.09.2022

 

Condiții de acordare: - se acordă elevilor care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2022, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1275 lei)

 

Documente necesare la dosar:

-       cerere tip (se descarcă de pe site sau se preia de la școală)

-       copii după certificatele de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la alte unități școlare se anexează și adeverința de la școala respectivă cu mențiunea cuantumului bursei pe luna iulie 2022);

-       copie buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie al părinților

-       adeverință de la AJPIS BN din care să rezulte cuantumul alocației de stat pe luna iulie 2022 (inclusiv alocația complementară)

-       copii după cupoanele de pensie pe pe luna iulie 2022 (în cazul în care părinții sunt pensionați)

-       adeverință cu salariul net pe pe luna iulie 2022 pentru membrii familiei care sunt angajați

-       adeverință de venit de la ANAF pentru fiecare membru major al familiei pentru luna iulie 2022

-       copie dupa hotărârea de divorț și alte acte doveditoare ale cuantumului pensiei alimentare pe luna iulie 2022, în cazul în care părinții sunt divorțați

-       acte doveditoare ale oricăror altor venituri ale membrilor familiei pe pe luna iulie 2022 (ex. ajutoare sociale, indemnizații, dividende, chirii, venituri din activități agricole, venituri din străinătate etc.

-       declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că familia nu a înregistrat alte venituri în luna iulie 2022 în afara celor depuse la dosarul pentru tichete sociale (se descarcă de pe site sau se preia de la școală)

 

Cerere tichete sociale aici