Consiliu de Administratie

Componenta Consiliului de administratie al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Bistrița
An scolar 2018-2019
 1. Iacob Lucica Maricica – Director- Preşedinte CA
 2. Feldrihan Claudia – dir. Adj.
 3. Lazaric Anca – Prof.-reprezentant al cadrelor didactice
 4. Morar Horaţiu – prof. – reprezentant al cadrelor didactice
 5. Sas Maria Lia – inv. – reprezentant al cadrelor didactice
 6. Palalogos Melania –prof.– reprezentant al cadrelor didactice
 7. Trifan Vasile reprezentant al părinţilor
 8. Şirlincan Luminita – reprezentant al părinţilor
 9. Marusac Simona - reprezentant al părinţilor
 10. Gîmbuţă Alina   – reprezentant al Consiliului Local
 11. Bălan Daiana – reprezentant al Consiliul Local
 12. Miclea Ioan –reprezentant al Consliul Local
 13. Frandeş Florin – reprezentant al Primarului

     14.  Danea Valer – reprez. al organizatiei de sindicat – cu statut de observator.

     15. Ganea Sanda  -secretar C.A.

 

Hotărârea C.A. nr.1 din 31.08.2016privind licitatia pentru chiosc alimentar  aici 
Hotărârea C.A. nr.2 din 27.10.2016   privind programul ,, Școală după școală" aici
Hotărârea C.A. nr.3 din 27.10.2016 privind stabilirea burselor pentru elevi aici
Hotărârea C.A. nr.4 din  27.10.2016 privind transferul elevilor veniti/plecati in perioada septembrie-octombrie 2016 aici
Hotărârea C.A. nr.5 din  27.10.2016 privind decontarea navetei cadrelor didactice aici
Hotărârea C.A. nr.6 din  27.10.2016 privind aprobarea inscrierii la gradul II a doamnei  inv. Iuga Loredana aici
Hotărârea C.A. nr.6 din  27.10.2016 privind angajarea pe postul de secretar/ informatician aici