Misiunea/ Viziunea

VIZIUNEA ŞCOLII

              Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din municipiul  Bistrița, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

Astfel, elevii prin integrarea lor în demersuri didactice de înaltă calitate şi performanţă, vor fi capabili să înveţe de-a lungul întregii vieţi, dezvoltandu-se optim din punct de vedere cognitiv, metacognitiv și emoțional.

 

  4.DEVIZA ŞCOLII: „Împreună pentru viitorul copiilor noştri!”

 

  5. MISIUNEA ŞCOLII

 

Şcoala îşi propune finalităţile racordându-se la Politicile Educaționale promovate de Ministerul Educației, adaptate la realităţile prezente în cadrul instituţiei, context în care ne propunem dezvoltarea unor personalităţi integrale, armonioase, creative, cu reale competențe pentru ,,viaţă”, personalităţi care să le permită ulterior sa devină cetăţeni europeni democratici şi performanţi.

Ne dorim să creăm o şcoală comunitară, deschisă valorilor europene, bazată pe cooperare și performanță, pe diferențierea și individualizarea demersurilor didactice, susținută de părinţi şi comunitatea locală, care să raspundă nevoilor de formare ale tuturor elevilor noştri, inclusiv a celor cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă.

Împreună pentru viitorul copiilor noştri!” este imperativul sub care şcoala noastră asigură condiţii optime pentru fiecare elev, ajutându-l să atingă maximum de capacităţi intelectuale, morale, civice, dar și să își dezvolte competențele de relaționare interumană (munca în echipă), facilitându-i integrarea în mediul social concurențial.

În şcoala noastră, există condiţii materiale şi intelectuale pentru ca elevii să beneficieze de un învăţământ:

   Retehnologizat: avem laboratoare echipate cu mijloacele didactice corespunzătoare, soft-uri educaţionale adecvate programei, tehnologii didactice audio vizuale moderne.

Multi- și intercultural: în şcoala avem elevi proveniţi din toate mediile sociale, aceștia fiind trataţi egal. Avem copii din familii mixte cu arabi, spanioli, italieni etc. care au şanse egale la educaţia de tip european pe care o promovăm.

   Competitiv: elevii şcolii noastre participă la numeroase concursuri interne şi internaţionale, la olimpiadele din Calendarul MECS, precum și numeroase proiecte și activități competitive de tip extrașcolar.

Cooperant: elevilor li se formeaza si consolidează competenţele cheie care le determină profilul de formare din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi.

   European: prin colaborarea cu comunitatea, și integrarea valorilor și principiilor educaționale europene, ne-am transformat într-o şcoală comunitară, europeană.