Sport to Educate, to Integrate, to Become Citizens of the World

Sport to Educate, to Integrate, to Become Citizens of the World

2019-1-IT02-KA229-063354_4

Grupul ţintă al acestui proiect este format din elevi cu vârstele între 10-12 ani. Tematica acestuia vizează importanţa practicării sportului în interiorul şcolii, dar şi în exteriorul acesteia. De asemenea, în urma derulării activităţilor de proiect, elevii vor reuşi să înţeleagă implicaţiile activităţii sportive în viaţa de zi cu zi, valorile pe care le dezvoltă antrenamentul sportiv, ce înseamnă un stil de viaţă sănătos, legătura dintre sănătate şi sport. Activităţile de cercetare în care vor fi implicaţi elevii le vor oferi exemple concrete de sportivi faimoşi, de asemenea, vor aduce în actualitate jocuri şi sporturi practicate de bunicii şi părinţii acestora.

Echipa de proiect este alcătuită din directorul şcolii, prof. Lucica Iacob, profesori Alexandra Stoica (coordonator), Anca Lazaric, Ionuţ Raţiu, Florin Moldovan, Monica Buf.

Parteneri:

  • Istituto Comprensivo Virgilio, Eboli, Italia- coordonator
  • Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Bistriţa, România
  • Agrupamento de Escolas do Cerco, Porto, Portugalia
  • IES Al-Basit, Albacete, Spania
  • Sredno uchilishte Hristo Botev, Vratsa, Bulgaria
  • 3rd primary school Grevena, Grecia

Obiective: - dobândirea unui stil de viaţă sănătos prin practicarea activităţilor sportive

                  - promovarea incluziunii sociale

                  - dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză

                  -promovarea dimensiunii europene în şcoală şi în comunitatea locală