Planning Learning Approaches for Nowadays Students PLANS

Planning Learning Approaches for Nowadays Students PLANS

2019-1-DE03-KA229-059525_4


                Proiectul PLANS, în care Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” este partener, se va desfăşura în perioada septembrie 2019- august 2021.

Proiectul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 11-13 ani şi abordează predarea diferitelor discipline şcolare prin intermediul TIC. Activităţile la care cadrele didactice vor participa alături de elevi vor aborda munca în echipă, PBL (Project-Based –Learning), CLIL, STEM, învăţarea prin descoperire, documentare, prezentare de proiect. Temele abordate sunt historia şi geografia locală şi a ţărilor partenere, predarea prin dramatizare, scrierea creativă, ştiinţe, arte, muzică, religie, etică, moştenirea culturală, creare de website, editare cu ajutorul aplicaţiilor telefonice, elaborare de planuri de lecţii care să aibă la bază predarea cu ajutorul TIC.

Pe lângă activităţile de învăţare destinate elevilor, acest proiect include şi cursuri pentru profesorii implicaţi.

Echipa de proiect este alcătuită din directorul şcolii, prof. Lucica Iacob, profesori Anca Lazaric (coordonator), Alexandra Stoica, Maria Moldovan, Eugenia Şular, Ana Maria Tofan, Monica Lupuţi, Marusac Simona,Rodica Tătar.

Parteneri:

  • Europagymnasium, Kerpen, Germania
  • Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Bistriţa, România
  • IES Sierra de la Grana, Jamilena, Spania
  • Tyrsova ZS a MS Praha 5 - Jinonice, U Tyrsovy skoly, Praga, Republica Cehă
  • Agrupamento de Escolas nº1 de Abrantes, Abrantes, Portugalia

Obiective:- dezvoltarea competenţelor digitale

  - dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză

   - introducerea dimensiunii europene în şcoală

 -crearea de noi metode de predare care să aibă la bază TIC

- introducerea în lecţii a metodelor PBL, STEM şi CLIL

- predarea cooperativă

- descoperirea moştenirii culturale a ţărilor participante

- conştientizarea importanţei conservării mediului înconjurător

Mobilitate în Kerpen, Germania aici

Mobilitate în Praga, Republica Cehă  la Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5-Jinonice aici