Profesionalizarea carierei didactice - PROF

Profesionalizarea carierei didactice PROF - POCU/904/6/25, cod SMIS 146587

 

Ministerul Educatiei, in calitate de beneficiar, implementeaza, in parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, in conformitate cu precizarile din Contractul de finan?are nr. 32811/31.03.2021.
Obiectivul general - Asigurarea mentoratului profesional pe durata intregii cariere didactice, in sistemul de invatamant preuniversitar, prin crearea unui sistem national coerent si fiabil de formare profesionala si de dezvoltare a competentei didactice, ca formare psihopedagogica, necesare ocuparii si exercitarii unei functii didactice precum si obtinerii performantei pedagogice in invatamantul preuniversitar din Romania, in activitatea de predare/formare si in activitatea de management educational, in contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educatie.

 • Site-ul proiectului PROF: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/


 • Link-ul proiectului PROF - Ministerul Educatiei:https://www.edu.ro/PROF


 • Link-ul proiectului PROF - Partener CCD Bistrita-Nasaud: https://ccdbn.ro
 • Profesionalizarea carierei didactice - POCU/904/6/25, cod SMIS 146587- detalii aici

   

  În atenția absolvenților programelor de formare PROF I și PROF II,

   

  Anunțăm selecția formatorilor pentru programele de formare continuă acreditate PROF III și PROF IV implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25 Profesionalizarea carierei didactice - PROF.  A se avea în vedere adresa 467/146587/POCU/20.09.2022 și anexele aferente. Anexa 1 ; Anexa 2 ; Anexa 3 ; Anexa 5

  Adresa nr. 4322/05.09.2022 emisă de ME

  Profesionalizarea carierei didactice-PROF https://www.eprof.ro/