Resurse materiale

  • 1 clădire cu 31 săli de clasă;
  • laboratoare: chimie, fizică, biologie, informatică;
  • cabinete: consilier şcolar, logoped, învăţământ de sprijin;
  • 1 sală de sport;
  • biblioteca;
  • sala de festivităţi cu 100 de locuri;
  • 10 săli de clasă pentru Step by Step;
  • o sală de mese;
  • 1 sală profesorală.