Componenţa C.E.A.C.

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.)-an şcolar 2019-2020

Nr. crt.  Numele şi prenumele Funcţia în comisie
1. Pojar Camelia
Responsabil
   2.     Stoica Alexandra
Membru
3. Palalogos Melania
Membru
4. Lupuţi Monica Membru
5. Lazaric Anca Membru
6. Borzei Mirela Membru
7. Chendeş Emilia Membru
8. Tofan Ana Maria Membru
9. Tătar Rodica Membru
10. Moisil Gabriela
Membru
11. Florean Smaranda
Reprezentantul Primăriei Bistriţa

Decizie comisie CEAC aici